Nordisk VUSHF-møte 2016

Det 38. nordiske VUSHF møte blir arrangert fra 26.-29. mai 2016.

Stedet vil være Sappee i Finland, omtrent 150km nord for Helsinki.

Mer informasjon på RATS sine nettsider

Les mer …

Båndplan VHF og høyere

Oppdaterte båndplaner for VHF / UHF og SHF finner du ved midlertidig på https://www.norvhf.no under båndplaner.

Skulle du ellers finne feil eller mangler vennligst kontakt VHF-manager på epost (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.).

 

 

Båndplaner - hvorfor det?

(Kilde: https://vushf.dk/bandplaner/, «forsiktig» oversatt fra dansk v/LA6IM Hans)

Ved all menneskelig omgang vil det være forskjell i interesser, og i oppfattelsen av tingene omkring oss. Dette vil ofte føre til interesse¬motsetninger og eventuelt konflikter.

Spesielt det siste hvis vi ikke har viljen til å samarbeide.

Et samarbeide vil ofte ha utgangspunkt i nedskrevne regler av det ene eller andre slaget, for å lette omgangen og minske gnisninger.

Er det snakk om trafikk på gate og vei, da snakker vi om trafikkregler, som sånn noenlunde sikrer at vi kan ferdes uten å være til sjenanse for andre.

Er det derimot snakk om trafikk på våre amatørbånd, har vi et annet sett regler, nemlig båndplanene.

Disse er grunnlaget for at veldig forskjelligartet amatørtrafikk kan avvikles på en (for alle parter) rimelig måte, uten de store konflikter mellom forskjellige interesse¬grupper.

Både på HF-bånd, såvel som på VHF/UHF/SHF-bånd, er det i høy grad snakk om “Gentlemen’s agreement”, altså frivillige overenskomster, også kalt anbefalinger. Disse avtales mellom landene på regionale konferanser hvert tredje år.

På IARU Region 1’s konferanser, som omfatter land i Europa og Afrika, er et av de faste agendapunktene: BÅNDPLANER. Forrige Region 1 konferanse ble avholdt høsten 2017.

Her ble det igjen endret på båndplanene, fordi:

Båndplaner er ikke statiske.

Båndplaner må være dynamiske! Den tekniske og menneskelige utvikling nødvendiggjør nemlig løpende endringer, slik at vi hele tiden har den best mulige oppdeling av våre bånd. På denne måten vil så mange interesseområder som mulig få færrest mulige problemer, innenfor de begrensede frekvensområder vi har adgang til.

Plass til alle betyr jo desverre –, i sakens natur –, at det vil være visse begrensninger i enkelte, eller enkeltes, aktiviteter. Men, det skal jo være mulig å dyrke alt dette (og mere til):

Moonbounce – CW – Aurora – SSB – Meteorscatter – PSK31 – Sporadisk E – RTTY – Packet – SSTV – Beacons – ATV – FM-simplex – FSK441 – Repeatere – Satellitt trafikk – Pactor, samt alt det andre vi som radioamatør kan EKSPERIMENTERE med!

I prinsippet er det vel heller ikke mange som ikke kan se formålet med båndplanene. Det forhindrer dog ikke at det noen ganger kan være vanskelig å overholde dem i praksis!

Det unnskyldes ganske ofte med manglende kjennskap til, eller kunnskap om, våre gjeldende båndplaner!

Derfor utarbeides det stadig oppdaterte norske båndplaner som publiseres på NRRL web.

VIS GOD AMATØRÅND – OVERHOLD VÅRE BÅNDPLANER!

Tillitsvalgte i VHF seksjonen

VHF seksjonen i NRRL arbeider med saker som omfatter frekvenser fra 50 MHz og oppover:
Seksjonen har følgende funksjoner :

Funksjon Call / Navn Kontaktinfo
VHF - manager   LA6IM
Hans Utne

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

VHF - spalteredaktør LA9PMA
Karl-Martin Skontorp 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Satellittmanager  LA4FPA
Erling Johnsen 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Fyrmanager  LA0BY
Stefan Heck

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Repeater og nodemanager

Vakant

 
Testmanager LA1KKA
Magne Nicolaysen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Diplomer/Rekorder/Historikk LA8AJA
Andreas Kristiansen

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
     

Follogruppen tester DMR-repeater

Oppdatering: Testingen av DMR er avsluttet.

Follogruppen tester for tiden det digitale modet DMR (Digital Mobile Radio) på sin 70cm-repeater LA2YRR på Stangåsen i Oppegård. DMR er et mode som i likehet med D-STAR kan overføre både tale og data digitalt, samtidig er det ikke direkte kompatibelt og krever egnet utstyr fra f.eks. Yaesu. LA2YRR skal være første norske repeater med DMR, men modet har sterkt økende popularitet i utlandet. Repeateren er satt opp i en kombinert FM/DMR-modus. Mer informasjon om frekvenser og oppsett, om DMR generelt, hvordan lytte vha. PC med mer er tilgjengelig hos Follogruppen på weben.

  • 1
  • 2
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss