Valg i NRRL 2020

Tiden går fort og valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg.

Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover publiseres også en relevant CV for kandidatene.

Under NRRLs Generalforsamling 2020 skal det ihht.  NRRL's lover velges:

 • President (2 år)
 • 2 hovedstyremedlemmer (2 år)
 • 2 varamedlemmer til Hovedstyret (1 år)
 • Revisor 1 (2 år)
 • Vara revisor 2 (2 år)
 • 3 medlemmer til valgkomite (1 år)
 • Vara til valgkomite (1 år)

Valgkomiteen består av:

 • Leder LA1BP Lennart Berger 909 83 835
 • Medlem LA3PK Jan H. Larsen
 • Medlem LA6IM Hans Utne
 • Varamedlem LA9EMA Lars R. Gjøsund

Vi ser frem til å motta mange forslag på kandidater. Vurdér aktive amatører i gruppene og enkeltmedlemmer.

Vi anmoder grupper og medlemmer om å komme med forslag til disse viktige vervene så snart som mulig, men senest innen 1.1.2020. Forslag kan sendes direkte til valgkomiteens medlemmer eller via NRRLs kontor.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss