NRRLs kontor holder stengt i juli grunnet ferieavvikling.

Verken telefon eller nettbutikk betjenes i denne perioden. Bestilte varer sendes ut fra starten av august. Send eventuelle henvendelser via kontakskjemaet, så svarer vi så snart vi har anledning.

Kartlegginng av støykilder

IARU kartlegger støykilder

LA9QL Tore er leder for den permanente EMC-komitén i IARU Region 1.
Han jobber nå med å kartlegge støyproblematikken også hos norske radioamatører, og har iden forbindelse utarbeidet et spørreskjema, som vi håper at endel av medlemmene tar seg tid til å fylle ut og sende på E-post til Tore.

Les mer …

Kontakt EMC-komiteen

EMC-komiteen består i dag av:


Formann: LA7BO Halvor Liland
LA2RR Ole Garpestad
LA5QEA Ralf Larsen
LA9QL Tore Arthur Worren


Har du spørsmål eller innspill til EMC-komiteen kan du kontakte dem her.

Bekymringsmelding for produkter og forbrukertjenester hos DSB

DSB har eget skjema som Radioamatørene kan benytte når de opplever støy eller problemer med elektriske artikler i hjemmet/tjenester, som kan virke forstyrrende eller ikke tilfredstiller målene du mener produktet/tjenesten burde hatt.

Lenke til rapporteringskjema

Om DSB

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Hjemmeside

Plasma TV stoppes!

Det er gledelig å lese på nettsiden www.hardware.no at Panasonic stopper produksjonen av plasma tv.
Dette er gledelig for oss radioamatører som har vært plaget av støy fra mange av disse produktene i årevis!

cropped.956x538c

Man kan lese mer om denne nyheten her

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss